در اصلاحیه مزبور به‌‌رغم ارزی بودن سرمایه‌گذاری در قراردادهای مذکور و تعهد سوخت از سوی وزارت نفت با نرخ فوب خلیج فارس، مبلغ قرارداد کاملا ریالی و به صورت ثابت در نظر گرفته شده که این اقدام ضمن مغایرت آن با آئین‌نامه مربوطه، احداث بخش بخار نیروگاه‌های مذکور را با توجه به تغییرات شدید نرخ ارز از توجیه‌پذیری اقتصادی خارج کرده است.
به منظور انطباق متن قرارداد با احکام بند ۱۹ قانون بودجه سال ۹۲ و از آنجا که مبلغ سرمایه‌گذاری در زمان انعقاد قرارداد از مولفه‌های اصلی بند قانونی فوق‌الذکر به شمار می‌آید، باید با تحویل سوخت صرفه‌جویی شده اصل مبلغ سرمایه‌گذاری پوشش داده شود و لازم است برآورد میزان سوخت طی دو سال و مبلغ سرمایه‌گذاری ارزی در قرارداد ذکر شود.  از این رو به منظور اصلاح و انطباق متن قرارداد با موارد قانونی و خواسته‌های به حق سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی، مکاتبات و مذاکرات و اقدامات گسترده‌ای از سوی سرمایه‌گذاران طی سال‌های قبل و اقداماتی نیز به صورت جمعی از سوی شرکت‌های احداث‌کننده بخش بخار انجام شد و از طرفی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی نیز به عنوان کارفرمای طرف قرارداد با انجام اقداماتی به منظور رفع موانع تحویل سوخت صرفه‌جویی شده به سرمایه‌گذاران بستر لازم جهت اصلاح مجدد قراردادهای موصوف را مهیا کرده که متن پیش‌نویس اصلاحی که از سوی شرکت مذکور ارسال شده و کلیات آن مورد پذیرش قرار گرفته است که جای تقدیر و تشکر دارد. امید است که مبادله آن بتواند مشکلات را مرتفع و زمینه را برای تکمیل و راه‌اندازی واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی فراهم کند.