نیروگاه رودشور، پرافتخارترین نیروگاه کشور از نگاه زیست محیطی

نیروگاه رودشور، پرافتخارترین نیروگاه کشور از نگاه زیست محیطی

طبق اعلام سازمان محیط زیست کشور ، نیروگاه رودشور در سال ۱۳۹۹ به عنوان «صنعت سبز» انتخاب شد. شایان ذکر است در بیست و دومین همایش ملیِ تجلیل از صنایع سبز کشور که در روز ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ برگزار گردید، دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت و دکتر عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست کشورحضور داشتند و پس از سخنرانی، مراسمِ اهداء لوح تقدیر انجام شد. قابل ذکر است بدلیل محدودیت کرونا، مراسم در ادارات محیط زیست سراسر کشور هم زمان از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد.

در همین راستا، لوح تقدیر واحد صنعتی سبز و همچنین «تندیس سیمین صنعت سبز» به نماینده نیروگاه رودشور تحویل شد و نیروگاه رودشور برای چهارمین بار، نائل به اخذ این عنوان گردید.

گفتنی  است واحدهای صنعتی که ضوابط و مقررات زیست محیطی را رعایت نمایند به عنوان صنعت سبز ، پایش می گردند و  پس از بررسی ، انتخاب می شوند. برخی معیارهای انتخاب این واحدها بشرح ذیل است:

  • دارای اقدامات موثر در زمینه کاهش آلودگی ( آب ، هوا ،دفع پسماند) و کاهش مصرف منابع (آّب ، برق و سوخت و… ) باشد.
  • واحد جزء صنایع آلاینده محسوب نگردد .
  • اقدامات موثر در خصوص فرهنگ سازی و آموزش از سوی واحد انجام گردیده باشد .

 

همایش ملی تقدیر از واحدهای سبز با هدف ایجاد نگرش زیست محیطی، ایجاد بستر رقابت در بازارهای بین المللی، تشویق و قدردانی از واحدهای فعال، کاهش آلودگی ها و برقراری ارتباط سازنده بین سازمان محیط زیست و واحدهای صنعتی برگزار می شود.