آغاز به کار رسمی پارک انرژی سیاهپوش

آغاز به کار رسمی پارک انرژی سیاهپوش

پارک انرژی سیاهپوش در نیروگاه بادی طارم (سیاهپوش) در شهرستان قزوین راه‌اندازی شد.

این مجموعه در سال تحصیلی گذشته به صورت آزمایشی مشغول فعالیت بوده و پس از تکمیل تجهیزات و تمرین بهره‌برداری، از ابتدای مهر ماه سال جاری کار خود را به صورت رسمی آغاز نمود.

مخاطبین این پارک‎، دانش‌آموزان مقطع چهارم تا دوازدهم می‌باشند. مربیان و معلمین مدارس به همراه دانش‌آموزان و با تعیین وقت قبلی، در قالب اردوهای نیم‌روزه در این پارک حضور می‌یابند.