معرفی پروژه‌ی اجتماعی ماه‌تاب در اولین همایش ملی مسئولیت اجتماعی

معرفی پروژه‌ی اجتماعی ماه‌تاب در اولین همایش ملی مسئولیت اجتماعی

مرکز پایش مسئولیت اجتماعی و فرهنگی وابسته به سازمان جهاد دانشگاهی شهید بهشتی با همکاری «دانشگاه‌های شهیدبهشتی و علم و فرهنگ» نخستین همایش ملی «مسئولیت اجتماعی؛ دانشگاه و صنعت» را برگزار کرد.

همایش «مسئولیت اجتماعی؛ دانشگاه و صنعت» با هدف ترویج مفهوم مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حوزه‌های دانشگاه و صنعت برای ایفای نقش هدایت‌گری در حوزه فرهنگی می‌شود. در این همایش، ضمن برپایی پنل‌های تخصصی، با موضوعات مسئولیت اجتماعی دانشگاه و مسئولیت اجتماعی صنعت، سخنرانان خبره، دانش و تجربیات خویش را در حوزه‌های مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

آقای زهیر باقرزاده به نمایندگی از گروه ماه‌تاب، پارک انرژی را به عنوان یکی از پروژه‌های موفق مسئولیت اجتماعی گروه در این همایش معرفی نمود که ماهیت طرح با استقبال حاضرین همراه شد.