گروه ماه‎تاب در راستای سیاست مشارکت و همکاری با دیگر سازمان‎های مردم نهاد برای پیشبرد اهداف و برنامه‎های اجتماعی، از سال ۱۳۸۷ با “خیریه بین‎المللی زنجیره امید” همکاری دارد. این همکاری مستمر و طولانی مدت در قالب عقد تفاهم‎نامه‎های سالانه‎ی فی‎مابین صورت می‎پذیرد.
مطابق این تفاهم‎نامه‎ها، هزینه‎های درمان و جراحی بیماران مورد معرفی از سوی زنجیره امید در استان‌هایی که گروه ماه‎تاب در آنها حضور و فعالیت دارد، تأمین می‎شود.