شرکت ماه‎تاب گستر در راستای سیاست مشارکت و همکاری با دیگر سازمان‎های مردم نهاد برای پیشبرد اهداف و برنامه‎های اجتماعی، از سال ۱۳۸۷ با “خیریه بین المللی زنجیره امید” همکاری دارد. این همکاری ۹ ساله در قالب عقد تفاهم‎نامه‎های سالانه فی مابین صورت می‎پذیرد. مطابق این تفاهم‎نامه‎ها، هزینه‎های درمان و جراحی بیماران مورد معرفی از سوی زنجیره امید در ۷ استانی که گروه ماه‎تاب در آنها نیروگاه دارد؛ از سوی شرکت ماه‎تاب گستر تأمین می‎شود.

اهداف فعالیت

تأمین بخشی از هزینه‎های درمان کودکان در خانواده‎های کم درآمد

جامعه هدف

بیمارانی که توسط “خیریه بین المللی زنجیره امید” معرفی شوند

سال آغاز فعالیت

۱۳۸۷

محل اجرای فعالیت

۷ استانی که شرکت ماه‎تاب گستر در آنها فعالیت اقتصادی و صنعتی دارد

وضعیت فعالیت

فعال