نیروگاه رودشور در هفته درخت‌کاری

نیروگاه رودشور در هفته درخت‌کاری

​به مناسبت هفته درخت‌کاری و در راستای فعالیت‌های زیست‌محیطی نیروگاه رودشور، درختان روستای نوده هرس شد.

این پویش زیست‌محیطی از سوی نیروگاه رودشور، بنیاد نیکوکاری ماهتاب سازان و با همکاری موسسه غیرانتفاعی انجمن آوای مهر هستیا در روستای نوده، از توابع شهرستان رباط‌کریم انجام شد. این برنامه، قسمتی از پویش نه به پلاستیک می‌باشد که فاز اول آن با هماهنگی شهرداری ناحیه‌ی سپیدار در روستای نوده انجام شد و در این اقدام، درختان فضای عمومی این روستا هرس شدند و بلوار اصلی آن از زباله‌های پلاستیکی پاک‌سازی شد.

این برنامه از روز یک‌شنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸ آغاز و به مدت ۵ روز به طول انجامید.