پرچم ماه‌تاب بر بلندای ایران زمین

پرچم ماه‌تاب بر بلندای ایران زمین
دو تن از همکاران گروه ماه‌تاب در روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ موفق به فتح بام ایران شدند و پرچم ماه‌تاب را بر فراز قله ۵۶۱۲ متری دماوند به اهتزاز درآوردند. این برای سومین بار است که پرچم ماه‌تاب بر بلندای ایران زمین آرام می‌گیرد.
آقایان حسین ذهبی و زهیر باقرزاده در برنامه‌ای دو روزه، با پیمودن مسافت ۱۸ کیلومتر در زمان ۱۶ ساعت موفق به صعود به میزان ۲۵۵۲ متر از مبدأ رینه به بارگاه سوم و قله دماوند و بازگشت مجدد به رینه شدند.