مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج برگزار شد

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج برگزار شد

​با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-088 مورخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۹، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۵ مهر ۱۳۹۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹ مهر ۱۳۹۹ در محل سالن پویش مرکز مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران شناسی، خیابان نهم، پلاک شش برگزار گردید.

مجمع فوق العاده صاحبان سهام، مطابق تشریفات قانون تجارت تشکیل و پس از رای گیری، افزایش سرمایه مطابق مجوز فوق الاشاره از سوی سازمان محترم بورس و اوراق بهادار را تصویب نمود.