آغاز به کار نیروگاه بادی سیاهپوش

آغاز به کار نیروگاه بادی سیاهپوش

طی تلاش بی وقفه ی همکارانمان در شرکت آرین مه باد و تمامی کارکنان تیم های مهندسی و اجرایی پروژه‏ی سیاهپوش، تعداد ۵ توربین ۳/۴ مگاواتی نیروگاه بادی سیاهپوش به مجموع ظرفیت ۱۷ مگاوات، تولید خود را آغاز نمود . همچنین طبق برنامه ی پروژه، سایر توربین ها تا پایان اردیبهشت ماه به تولید خواهد رسید.