مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج برگزار شد

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ با حضور ۹۵.۵ درصد سهامداران شرکت به ریاست جناب آقای مهندس ملاکی برگزار گردید .
در خاتمه هیئت رئیسه مجمع از زحمات ارزشمند مدیرعامل محترم و اعضای محترم هیئت مدیره شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج تشکر و قدردانی به عمل آوردند.