بازدید جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نیروگاه رودشور

بازدید جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نیروگاه رودشور

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۵ از نیروگاه رودشور بازدید نمودند.
در این بازدید مشکلات پیش روی پروژه های بخش خصوصی و بهبود وضعیت شرکت های برق محور اصلی مذاکرات بود و آقایان دکتر کاظمی، خالدی و شیخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این بازدید حضور داشتند. مهمانان در پایان از مدرسه فردا بازدید نمودند.