انتخاب نیروگاه رودشور به عنوان صنعت سبز

انتخاب نیروگاه رودشور به عنوان صنعت سبز

به پاس رویکرد زیست محیطی و حداقل آلایندگی، نیروگاه رودشور به عنوان واحد صنعت سبز کشور شناخته شد و در مراسمی که در سازمان محیط زیست کشور برگزار شد، لوح تقدیر و تندیس سیمین صنعت سبزِ کشور به این نیروگاه اهدا شد.
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رودشور، در مراسمی که در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۴ در سازمان محیط زیست برگزار شد معاون اول ریاست جمهوری و مسئولین محیط زیست کشور حضور داشتند و لوح تقدیر از طرف سازمان محیط زیست، دفتر UNIDO سازمان ملل و موسسه giz به نیروگاه رودشور تحویل شد.
قابل ذکر است این گواهینامه به واحدهای صنعتی که ضوابط و مقررات زیست محیطی را رعایت نمایند از سوی ادارات کل محیط زیست به عنوان صنعت سبز انتخاب می شوند و چنانچه موارد مذکور مورد تائید اداره کل استانی قرار گیرد واحد به سازمان حفاظت محیط زیست کشور معرفی می شود.
صنعت سبز به عنوان یکی از ابزارهای تشویقی سازمان بوده که هر ساله نسبت به معرفی واحدهای واجد شرایط اقدام می نماید و واحدهای متقاضی باید دارای شرایط ذیل باشند:
– دارای اقدامات موثری در زمینه کاهش آلودگی (مباحث مختلف آب ، هوا ، دفع پسماند) و کاهش مصرف منابع (آب ، برق و سوخت و…) باشد.
– واحد جزء صنایع آلاینده محسوب نگردد.
– اقدامات موثر در خصوص فرهنگ سازی و آموزش از سوی واحد انجام گردیده باشد.
– وضعیت سیستم مدیریت زیست محیطی واحد صنعتی مشخص گردد.
– عملکرد واحد در خصوص ایجاد و نگهداری فضای سبز مشخص باشد.
سعید متصدی معاون سازمان حفاظت محیط زیست قبلاً گفته بود که واحدهای صنعتی سبز بر اساس اصول علمی و آماری انتخاب شده اند و شاخص های اصلی انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز بر اساس مدیریت فاضلاب، مدیریت آب، مواد زائد، آلودگی ها، شاخص های زیست محیطی دیگر مد نظر قرار گرفته است.