بازدید وزیر نیرو از نیروگاه رودشور

بازدید وزیر نیرو از نیروگاه رودشور

آقای مهندس نامجو وزیر محترم نیرو به اتفاق معاونت امور برق و انرژی جناب آقای مهندس بهزاد از نیروگاه رودشور بازدید نمودند. در این بازدید که در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۳۹۰ و با همراهی یک هیئت بلندپایه انجام گردید، نامجو از ظرفیت های بخش خصوصی صحبت نمود و جهت افزایش این ظرفیت ها اعلام آمادگی نمود و احداث نیروگاه رودشور را الگوی موفقی در این زمینه دانست.
پس از جلسه، بازدید از قسمت های مختلف نیروگاه و موزه انرژی صورت گرفت.