اصلاح طراحی در توربین‌های آبی توسط متخصصین ماه‌تاب

اصلاح طراحی در توربین‌های آبی توسط متخصصین ماه‌تاب

به گزارش همکاران ما در شرکت انرژی‌های سبز ماه‌آب، پس از آنکه شرکت سازنده توربین های آبی نیروگاه شهربیجار راه حلی برای رفع لرزش (Vibration) واحدها و دمای بالای بیرینگ پیدا نکرد، اشکالات مذکور با طرح پیشنهادی گروه ماه‌تاب مرتفع شد.

همچنین شرکت سازنده ضمن تأیید اقدامات صورت گرفته، اصلاحات اساسی را در دستور کار طراحی های آتی خود قرار داد.