اختتامیه اولین جشنواره مشق سبز برگزار شد

اختتامیه اولین جشنواره مشق سبز برگزار شد

اختتامیه اولین جشنواره مشق سبز در سالن شهید مطهری آموزش‌ و پرورش شهرستان کهنوج برگزار شد. این برنامه با مشارکت اداره آموزش و پرورش شهرستان کهنوج و بنیاد نیکوکاری ماهتاب سازان ایرانیان در ادامه پویش کهنوج بدون پلاستیک طراحی شده بود.

هدف این جشنواره پرورش دانش آموزان کهنوجی به عنوان سفیران طبیعت بود که ۱۷ تیم کاری با مشارکت ۱۰۵ دانش آموز و ۱۷ آموزگار در این جشنواره شرکت کردند.