تعمیرات پیشگیرانه‌ی نیروگاه سرخس با موفقیت انجام شد

تعمیرات پیشگیرانه‌ی نیروگاه سرخس با موفقیت انجام شد

با توجه به كاركرد معادل بيش ١٧٠٠٠ ساعت واحد G11 و در راستاي اجراي تعميرات پيشگيرانه، بازسازی پره‌ها و نازل مرحله دوم صورت پذیرفت و واحد در ساعت ۱۱:۵۰ روز ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ استارت و در اختیار شبکه قرار گرفت.