فتح دماوند برای چهارمین مرتبه توسط اهالی ماه‌تاب

فتح دماوند برای چهارمین مرتبه توسط اهالی ماه‌تاب

آقای زهیر باقرزاده در تلاشی از جبهه جنوبی قله دماوند، موفق به صعود به بام ایران شد و پرچم ماه‌تاب را برای چهارمین بار در بام ایران برافراشت.

این برنامه کوهنوردی در ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۰ و در دمای ۴- درجه (قله) انجام شد و مسافت ۱۷ کیلومتری (رفت و برگشت) به همراه صعود حدود ۲۵۵۰ متری در ۱۳ ساعت پیمایش شد.