با پایان یافتن دوره بازپرداخت اقساط نیروگاه‌های خورشیدی طرح پایلوت، تمامی درآمد ناشی از فروش برق بانوان سرپرست خانوار به حساب ایشان منظور می‌گردد.

با پایان یافتن دوره بازپرداخت اقساط نیروگاه‌های خورشیدی طرح پایلوت، تمامی درآمد ناشی از فروش برق بانوان سرپرست خانوار به حساب ایشان منظور می‌گردد.

مالکانِ ۸ نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی نصب شده در استان کرمان، تسهیلات خود را به صورت کامل بازپرداخت نموده و از زمستان ۱۳۹۹ تمامی درآمد ناشی از فروش برق، به حساب بانوان محترم سرپرست خانوار و تولیدکنندگان برق خانگی واریز می‌گردد.

براساس گزارشات دریافتی و با توجه به افزایش نرخ برق و تعدیلات بهای خرید آن توسط وزارت نیرو، تسهیلات مربوطه زودتر از موعد پیش‌بینی شده (پنج سال) مستهلک شده و در حال حاضر درآمد ناشی از فروش برق هر سامانه به طور متوسط تا ۳۵ میلیون ریال در ماه است که تماماً به حساب مالکان‌ این نیروگاه‌ها واریز می‌گردد.

احداث نیروگاه‌های خورشیدی و فروش انرژی تولیدی حاصل از سامانه‌ها در قالب قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ساله وزارت نیرو برای بانوان سرپرست خانوار در استان کرمان، یکی از تصمیمات گروه ماه‌تاب در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی سازمانی بوده است که با راهبری و مدیریت بنیاد ماهتاب سازان و همکاری بسیار سازنده‌ی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در شهرستان‌های کهنوج و راور در استان کرمان آغاز شد.‌

اهداف طرح فوق عبارت بودند از توانمندسازی و تقویت استقلال اقتصادی و اجتماعی بانوان محترم از طریق ایجاد درآمد پایدار ۲۰ ساله، تقویت احساس کرامت و عزت نفس بانوان محترم از طریق تبدیل چرخه‌ی مددجو به تولیدکننده‌ی برق و ایجاد بستر مناسب جهت آشنایی جامعه‌ی محلی با تکنولوژی‌های جدید و تولید انرژی‌های پاک در سطح کشور که به نظر می‌رسد با اتمام بازپرداخت تسهیلات و تملک کامل صاحبان این نیروگاه‌ها، عمده‌ی این اهداف محقق شده است.

همچنین تجارب و اجرای موفق طرح پایلوت منجر به استمرار این طرح ارزشمند شد و ۵۲۰ نیروگاه خورشیدی متعلق به ۵۲۰ بانوی سرپرست خانوار دیگر، در اسفند ۱۳۹۷ به شبکه برق کشور متصل گردید.