کارگاه آموزشی روش‌های محاسبه قیمت تمام شده برق برگزار شد

کارگاه آموزشی روش‌های محاسبه قیمت تمام شده برق برگزار شد

نخستین کارگاه آموزشی روش‌های محاسبه قیمت تمام شده برق در نیروگاه‌ها به اهتمام مدیر امور برنامه‌ریزی و نظارت بر نیروگاه‌های شرکت ماه‌تاب گستر برگزار شد.

این کارگاه طی ۲ جلسه و به مدت ۴ ساعت با حضور مدیران، معاونان و کارشناسان فنی نیروگاه ها ادامه دارد و همکاران مدیریتی و فنی نیروگاه‌ها با ساختار هزینه‌ها و درآمدهای نیروگاهی و شرایط لازم برای اقتصادی بودن فعالیت آنها آشنا می‌شوند.