پاسداشت زمین با کاشت درخت در نیروگاه رودشور

پاسداشت زمین با کاشت درخت در نیروگاه رودشور

به بهانه روز درختکاری و در روز پانزدهم اسفند ۱۴۰۰ ، نیروگاه رودشور کاشت ۱۹۰ اصله درخت را در دستور کار قرارداد. این اقدام که در داخل و بیرون نیروگاه انجام شد با حضور مدیران و پرسنل بخش های مختلف صورت گرفت و تعدادی از نهال ها نیز توسط پرسنل کاشته شد.