پایان تعمیرات نیروگاه کیش

پایان تعمیرات نیروگاه کیش

واحد گازی F5 نیروگاه کیش پس از انجام تعمیرات در مدار تولید قرار گرفت.

تعویض پره‌های ردیف اول و دوم توربین، تعویض نازل‌های ردیف اول و دوم، بازسازی یاتاقان‌های جعبه دنده اصلی و تهیه کلیه یاتاقانهای کمکی، تعویض لاینرها و سایر امور روتین در تعمیرات این واحدها از جمله اموری بود که در این برنامه تعمیراتی انجام شد.