جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق‌العاده شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج (سهامی عام) برگزار شد

جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق‌العاده شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج (سهامی عام) برگزار شد

این جلسه در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور بیش از ۷۶ درصد سهامداران شرکت برگزار شد.