ریشه خاموشی‌ها

ریشه خاموشی‌ها

از صادرات نمی‌شود چشم‌پوشی کرد.

رضا ریاحی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در صنعت برق زمانبر است و با اقدام فوری امکان‌پذیر نیست، به «جهان صنعت» می‌گوید: در برنامه‌های بلند‌مدت برای تولید برق نیاز است که یک میزان ذخیره هم در نظر گرفته شود. این میزان ذخیره یا رزرو برای حالت بهره‌برداری در نظر گرفته می‌شود.

وقتی بهره‌بردار شبکه را بهره‌برداری می‌کند یکسری فاکتورها یا عواملی را در اختیار دارد، تا در مواقعی که شبکه دچار ناترازی می‌شود از آن عوامل و ابزارها استفاده کند و شبکه را کنترل کند.

وی افزود: اما در این سال‌ها چون برنامه‌ریزی بلند‌مدت برای صنعت برق وجود نداشته و از سال‌های گذشته به میزان کافی سرمایه‌گذاری در صنعت برق صورت نگرفته است، در نتیجه در شرایط فعلی ابزارهای بهره‌برداری در حداکثر خود به کار گرفته شده و ناترازی افزایش یافته است.

این کارشناس برق تصریح کرد: در حال حاضر ابزار بیشتری در دسترس نیست تا در بهره‌برداری از آن استفاده شود و جبران ناترازی صورت بگیرد. در واقع می‌توان گفت در حال حاضر آن ابزارهای موجود کنترلی در سطح شبکه، به کار گرفته می‌شود تا بتوانند شبکه را با حداقل ناترازی مدیریت کنند که از حالت پایدار خارج نشود.

وی اضافه کرد: مشکل ناترازی در این سطح با حجم بالا، نیاز به یک برنامه‌ریزی بلند‌مدت دارد. در واقع عدم سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های گذشته به یک باره قابل جبران نیست. باید با سرعت سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش تولید و شبکه صورت بگیرد تا عقب‌ماندگی در بخش سرمایه‌گذاری جبران شود و ناترازی از بین برود.

مدیرعامل سابق شبکه برق کشور در پاسخ به این سوال که آیا ضروری است که وقتی کشور در کمبود برق قرار دارد، صادرات انجام شود، گفت: موضوع مناسبات بین کشورها صرفا مساله مالی نیست. کشورهای همسایه باید با هم تعاملاتی داشته باشند. بنابراین صادرات برق صرفا جنبه اقتصادی ندارد. این تعاملات لازم است.

او با اشاره به اینکه قیمت تعرفه‌های برق در داخل کشور به طور سر جمع و متوسط پایین است و کمتر از قیمت تمام‌شده برق است، گفت: بخشی از درآمد صنعت برق از محل صادرات تامین می‌شود و این مبلغ کم هم نیست. این مبلغ هم صرف سرمایه‌گذاری در شبکه می‌شود.

البته چون مقدارش کافی نیست، سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های گذشته به اندازه کافی انجام نشده است.

ریاحی گفت: یکی از منابع تامین مالی سرمایه‌گذاری صنعت برق همین بخش صادرات است.

اگر قرار باشد صادرات هم انجام نشود، بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها دچار مشکل خواهد شد.

بنابراین با توجه به این موضوع‌ها باید به صادرات نگاه کرد. صرف اینکه با کمبود برق در داخل کشور مواجه هستیم بخواهیم از صادرات چشم‌پوشی کنیم، با تبعات منفی در ابعاد مختلف در کشور روبه‌رو خواهیم شد.

 

رضا ریاحی

منبع: روزنامه و سایت جهان صنعت