مشارکت اهالی ماه‌تاب در روز جهانی پاکسازی زمین

مشارکت اهالی ماه‌تاب در روز جهانی پاکسازی زمین

برنامه روز پاکسازی زمین در شهریور ماه هر سال در ۱۹۱ کشور دنیا برگزار می‌گردد و بیش از ۶۰ میلیون نفر در جهان به صورت داوطلب به جمع‌آوری زباله می‌پردازند. از سال ۲۰۱۸ روز جهانی پاکسازی میلیون ها نفر را برای بزرگ ترین روز جمع آوری زباله در تاریخ بشر گرد هم آورده است.

همکاران ماه‌تاب امسال برای اولین بار در این برنامه جهانی مشارکت داشتند و به صورت هم‌زمان در پارک قیطریه تهران و مناطق اطراف نیروگاه‌های رودشور، شوباد، کاسپین، سیاهپوش، کهنوج، سرخس، امیرآباد و شهربیجار به پاکسازی زمین پرداختند.

 

ماه‌تابی ها امیدوارند که اجرای این برنامه‌ها منجر به جریان سازی و توسعه‌ی فرهنگی در جغرافیای نیروگاه‌ها و مراکز حضورشان باشد.