اقتصاد نامتوازن، رمق صنعت برق را گرفت

اقتصاد نامتوازن، رمق صنعت برق را گرفت

بی تردید یکی از اساسی ترین چالش های صنعت برق کشور، اقتصاد نامتوازن آن بوده و این مساله در سالهای اخیر سرمایه گذاران بسیاری را برای ورود به این صنعت استراتژیک منصرف کرده است. البته بسیاری از کارشناسان صنعت برق امیدوار بودند با اجرایی شدن اصل ۴۴ اوضاع این صنعت روبراه شود، اما ظهور قدرتمند بخش خصوصی نه تنها مساله را حل نکرد، بلکه به بحران آن نیز افزود. از طرفی هم دولت و هم بخش خصوصی پذیرفته اند که بحران های سرمایه گذاری این صنعت، بواسطه قیمتهای تکلیفی است.

اما سوال اینجاست که چرا وقتی هر دو طیف بر سر مساله قیمت های تکلیفی توافق دارند، اما همچنان رمق صنعت برق بااقتصاد نامتوزان آن گرفته می شود.

مصطفی رجبی مشهدی «سخنگوی صنعت برق و مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران» و بهمن مسعودی «قائم مقام مالی و سرمایه‌گذاری گروه ماه‌تاب» به این پرسش پاسخ داده اند.

 

لینک کامل مصاحبه در اکوایران