معاون قضایی دادستان کل کشور از نیروگاه رودشور بازدید کرد

معاون قضایی دادستان کل کشور از نیروگاه رودشور بازدید کرد

دکتر سعید عمرانی ضمن حضور در جمع برخی از تولیدکنندگان برق، در جریان مشکلات سرمایه‌گذاران قرار گرفت و رفع مسائل صنعت برق را از نگاه ملی، با اهمیت دانست.

ایشان در انتهای برنامه از نیروگاه رودشور و پارک انرژی نیز بازدید کرد.