نشست مدیران ارشد شرکت گسترش انرژی پاسارگاد در نیروگاه رودشور

نشست مدیران ارشد شرکت گسترش انرژی پاسارگاد در نیروگاه رودشور

پنجمین نشست مدیران عامل شرکت های زیر مجموعه گسترش انرژی پاسارگاد و مدیران برق حوزه ستادی در نیروگاه رودشور برگزار شد.

در این برنامه میهمانان از بخش های مختلف نیروگاه و پارک انرژی بازدید نمودند.