پارک انرژی کاسپین، پر از نشاط و شور

پارک انرژی کاسپین، پر از نشاط و شور

پارک انرژی کاسپین در نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین در شهرستان نوشهر راه‌اندازی شد.

این مجموعه فعالیت آزمایشی خود را در زمستان سال گذشته آغاز نمود و پس از یک دوره تمرین بهره‌برداری، از ابتدای سال جاری کار خود را به صورت رسمی آغاز نمود.

مخاطبین این پارک‎، دانش‌آموزان مقطع چهارم تا دوازدهم می‌باشند. مربیان و معلمین مدارس به همراه دانش‌آموزان و با تعیین وقت قبلی، در قالب اردوهای نیم‌روزه در این پارک حضور می‌یابند.