جلسه هیات مدیره شرکت ماه‌تاب گستر در نیروگاه رودشور برگزار شد

جلسه هیات مدیره شرکت ماه‌تاب گستر در نیروگاه رودشور برگزار شد

جلسه هیات مدیره شرکت ماه‌تاب گستر در نیروگاه رودشور برگزار شد.

همچنین بازدید اعضای محترم هیأت مدیره و جمعی از مدیران شرکت از بخش گاز نیروگاه، پروژه نصب واحد بخار و پارک انرژی، قبل از آغاز جلسه صورت پذیرفت.