بازدید تیم اقتصادی سفارت ژاپن و نمایندگان شرکت‌های مطرح این کشور از نیروگاه رودشور

بازدید تیم اقتصادی سفارت ژاپن و نمایندگان شرکت‌های مطرح این کشور از نیروگاه رودشور

معاون اقتصادی سفارت ژاپن و نماینده «مرکز همکاری‌های خاورمیانه و ژاپن » و نمایندگان شرکت‌های ژاپنی از نیروگاه رودشور بازدید نمودند.

در ابتدای جلسه، مدیر نیروگاه توضیحاتی در خصوص معرفی گروه ماه‌تاب‌، نیروگاه رودشور و فعالیت‌های اجتماعی شرکت ارائه داد و در ادامه میهمانان در خصوص قراردادهای بین المللی و مشکلات مربوطه، چگونگی پرداخت‌های بانکی و دیگر چالش‌های آن مذاکره نمودند. با توجه به حضور آقای تاکاشی شیمو کیودا (معاون سفارت ژاپن) و نمایندگان شرکتهای میتسوبیشی ، ماروبنی ، میتسویی ، ریاست هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق خواستار ارتباط بیشتر شرکت‌های ژاپنی با نیروگاه‌های کشور و تأمین قطعات شد و اظهار امیدواری کرد با توجه به انعقاد تعداد بسیاری از قراردادها با کشورهای اروپایی، این قراردادها با کشور ژاپن نیز توسعه یابد.

میهمانان پس از جلسه برگزاری جلسه از بخش‌های مختلف نیروگاه، پروژه‌ی بخش بخار، پارک انرژی و مدرسه فردا بازدید نمودند.