برگزاری جشن اختتامیه پروژه استان کرمانشاه

برگزاری جشن اختتامیه پروژه استان کرمانشاه

جشن اختتامیه و تحویل جایگاه های دام به اهالی محترم و خونگرم روستای قوله رش والی از توابع شهرستان ثلاث باباجانی استان کرمانشاه در روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ با حضور تمامی اهالی روستا و جمعی از میهمانان برگزار گردید.

اهم برنامه های اجرا شده در این جشن عبارتند بودند از:
– تحویل رسمی تعداد ۶۵ جایگاه دام ۴۵ متری به صاحبان آنها
– اهداء یک رأس دام سبک به زنان سرپرست خانوار روستای قوله رش والی
– اهداء بسته ی نوشت افزار به دانش آموزان تمامی پایه های مدرسه ی روستای قوله رش والی
– برگزاری جشن و پذیرایی از تمامی اهالی روستای قوله رش والی و جمعی از میهمانان