برگزاری هشتمین گردهمایی مدیران نیروگاه های کشور

برگزاری هشتمین گردهمایی مدیران نیروگاه های کشور

هشتمین گردهمایی مدیران عامل و مدیران نیروگاه های کشور با همکاری انجمن صنفی نیروگاه ها و با حضور سخنرانان داخلی و خارجی در نیروگاه رودشور برگزار گردید . این گردهمایی بصورت سالانه در نیروگاه رودشور برگزار می شود و شرکت کنندگان آن ، مدیران نیروگاه ها و شرکت های مرتبط با تولید برق می باشند . امسال این گردهمایی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ برگزار شد.

موضوعات گردهمایی عبارت بودند از :
– تأمین منابع مالی در پروژه های بزرگ (جناب آقای دکتر اصغر فخریه کاشان)
– چالش های سرمایه گذار خصوصی (جناب آقای مهندس محمد ملاکی)
– Rotor & Casing Inspection & Evaluation (آقای مهندس کریستین بار)
– چگونه ارزش مشترک بیافرینیم (جناب آقای دکتر مسعود همایون فر)

این گردهمایی همچون سال های گذشته از سوی مدیران عامل نیروگاه‎های کشور، مدیران نیروگاه‎ها ، مدیران شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی و شرکت‎های مرتبط با صنعت برق با استقبال خوبی روبرو شد و تعداد ۸۶ نفر در آن شرکت نمودند .