استاندار مازندران: تأمین برق مطمئن و پایدار با راه اندازی نیروگاه کاسپین

استاندار مازندران: تأمین برق مطمئن و پایدار با راه اندازی نیروگاه کاسپین

مهندس محمد اسلامی استاندار مازندران با حضور مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان و مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران از نیروگاه کاسپین بازدید نمود.
استاندار در این رابطه گفت: امیدواریم با راه اندازی این نیروگاه ، شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران بتواند پیک مصرف در فصول گرم سال را با موفقیت پشت سر گذاشته و شاهد ارائه برق مطمئن و پایدار به مشترکین باشیم.
استاندار با اشاره به این که پروژه نیروگاهی ۴۶۰ مگاواتی پیشرفت خوبی داشته، بیان داشت: از سرمایه گذار این پروژه خواستیم تا در کنار این نیروگاه، پروژه ۵۰۰ مگاواتی جدیدی را هم توسعه دهد که باید پیگیری های آن انجام شود.
مهندس حسین افضلی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران که در این بازدید استاندار را همراهی می کرد در خصوص این پروژه ها گفت: ساخت نیروگاه کاسپین در سال ۱۳۹۱ کلید خورد آغاز شده و در حال حاضر در بخش گازی ۹۶ درصد و در بخش بخار ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که پس از تکمیل این نیروگاه، در بخش گازی ۳۱۰ مگاوات و بخش بخار ۱۵۰ مگاوات برق وارد مدار خواهد شد. وی افزود: این پروژه در جهت تأمین برق پایدار در زمان اوج مصرف حائز اهمیت بسیار بالایی است.