وزیر نیرو: عملیات ساخت نیروگاه کاسپین خوشبختانه با شتاب در حال انجام است

وزیر نیرو: عملیات ساخت نیروگاه کاسپین خوشبختانه با شتاب در حال انجام است

وزیر نیرو اعلام کرد:‌ عملیات ساخت نیروگاه کاسپین خوشبختانه با شتاب در حال انجام است و به مرحله قابل توجهی رسیده است.

وزیر نیرو با قدردانی از مسئولان دست اندرکار در فرآیند ساخت این نیروگاه، گفت :‌ با اینکه در تابستان امسال نگرانی های فراوانی در برخی از استان ها مانند تهران، مازندران و خوزستان وجود داشت، ولی از سال گذشته تاکنون با اجرای طرح هایی به ویژه در مازندران این دغدغه برطرف شد. چیت چیان افزود:‌ مازندران از لحاظ تولید برق جزء استان هایی است که در لبه ریسک قرار داشت اما با سرمایه گذاری صورت گرفته از سوی بخش خصوصی خوشبختانه به آسانی موفق شدیم از این بحران عبور کنیم.