نیروگاه کاسپین به شبکه سراسری برق کشور متصل شد

نیروگاه کاسپین به شبکه سراسری برق کشور متصل شد

نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین به قدرت ۴۶۰ مگاوات و به صورت تک محوره، اولین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور با راندمان نزدیک به ۶۰ درصد می باشد که عملیات اجرایی آن در تیر ماه ۱۳۹۵ آغاز و به لطف خداوند متعال واحد گازی آن با قدرت ۳۱۰ مگاوات در ساعت ۳:۱۲ بامداد ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ به شبکه سراسری متصل گردیده است و مطابق با برنامه ریزی انجام شده بخش بخار پروژه نیز تا سال آینده ادامه خواهد داشت.

از جمله ویژگی‎های این نیروگاه عبارتند از:
– حضور عوامل ایرانی در پروژه (پیمانکار اصلی ساخت نیروگاه، مشاور و مدیریت پروژه)
– بهینه سازی نیروی انسانی در زمان بهره برداری کامل نیروگاه (۶۰ نفر برای ۴۶۰ مگاوات)
– استفاده از زمینی در حدود یک سوم نیروگاه های با ظرفیت مشابه (کمتر از ۸ هکتار برای ۴۶۰ مگاوات)
– کاهش مصرف گاز برای تولید برق در مقایسه با نیروگاه‎های مشابه (۱۰۰ میلیون مترمکعب در سال)
– کاهش قابل توجه مصرف آب در بخش بخار نیروگاه (حدود ۳۰ درصد نیروگاه های مشابه)
– عدم قطع حتی یک درخت در احداث شبکه های انتقال گاز و انتقال برق

شایان ذکر است مطابق با برنامه ریزی انجام شده، این نیروگاه می‎بایست اواخر سال جاری وارد مدار گردد که با توجه به نیاز شبکه و پیشنهاد وزارت نیرو -با صرف هزینه های اضافی از سوی مالک نیروگاه- در تابستان امسال وارد مدار شده است.