جلسه بررسی پیشرفت پروژه بخش بخار نیروگاه رودشور برگزار شد

جلسه بررسی پیشرفت پروژه بخش بخار نیروگاه رودشور برگزار شد

جلسه بررسی وضعیت پیشرفت پروژه بخش بخار نیروگاه رودشور در صبح روز شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ با حضور مدیران عامل گروه ماه‏‎تاب، شرکت تولید و گسترش برق امیرکبیر، گروه مپنا، شرکت آفاق انرژی پارس و شرکت عامران افق برگزار شد و حاضرین ضمن حضور در محل اجرای پروژه بخش بخارِ نیروگاه رودشور، از روند اجرایی پروژه و قسمت‎های مختلف آن بازدید نمودند.