بازدید مدیران کل روابط عمومی وزارت نیرو از نیروگاه رودشور

بازدید مدیران کل روابط عمومی وزارت نیرو از نیروگاه رودشور

مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو به همراه هیأتی از مدیران کل روابط عمومی شرکت های مادر تخصصی در جریان یک برنامه ی نیم روزه از نیروگاه رودشور، پارک انرژی و مدرسه فردا بازدید نمودند.

میهمانان ضمن حضور در سالن جلسات، با گروه ماه تاب و نیروگاه رودشور و مسئولیت های اجتماعی این گروه آشنا شدند.

دکتر صدیقه ببران ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های اجتماعی انجام شده در نیروگاه رودشور، مشارکت گروه ماه تاب را در اجرای طرح های مشابه خواستار شد.