نیروگاه رودشور، اولین نیروگاه خصوصی کشور با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

نیروگاه رودشور، اولین نیروگاه خصوصی کشور با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

نیروگاه رودشور اولین نیروگاه خصوصی ایران است که در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه‌های توسعه‌ای دولت با حمایت وزارت نیرو با تکیه بر توانایی و تجربیات متخصصین ایرانی احداث گردید.
فاز اول نیروگاه با ظـرفیت نامی‌۷۹۲ مگاوات می‌باشد. سوخت اصلی نیروگاه ، گاز طبیعی بوده و سوخت پشتیبان نیز گازوئیل می‌باشد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نیاز فراوان انرژی برق به ویژه در ساعت های پیک مصرف، اظهار داشت: به نظر می رسد که اگر توان تولید برق کشور به 70 هزار مگاوات افزایش یابد، به ثباتی نسبی در بخش تولید دست یافته‌ایم.و با توجه به توانمندی های صنعت برق،‌به نظر می‌رسد که می توان جلوتر از نیاز کشور حرکت کرد و نسبت به سایر صنایع نیز پیشی گرفت.
رئیس جمهور در ادامه به حضور بخش خصوصی در صنعت برق پرداخت و تصریح کرد: کسانی که فکر می کنند کشور باید توسط دولت و با استفاده از منابع مالی دولتی ساخته شود باید بدانند که کشور را دست پر توان ملت می سازد. ایشان همچنین از تلاش برای کسب مجوز استفاده از تسهیلات ارزی برای بخش خصوصی سخن گفت و افزود: تمام توان دولت برای حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و سپردن کارها و امور به ملت معطوف است.