اولین گردهمایی مدیران فنی نیروگاه های تابعه گروه ماه تاب برگزار شد

اولین گردهمایی مدیران فنی نیروگاه های تابعه گروه ماه تاب برگزار شد

اولین گردهمایی مدیران و کارشناسان فنی نیروگاه های تابعه گروه ماه تاب با حضور همکاران نیروگاه های رودشور، شوباد، کاسپین، کهنوج، سیاهپوش، سرخس، نوشهر ، امیرآباد و شهربیجار توسط معاونت بهره برداری با همکاری معاونت منابع انسانی گروه ماه تاب در نیروگاه شوباد برگزار شد.

از جمله اهداف این گردهمایی انتقال دانش و تجربه و توسعه مهارت های تخصصی، مستند سازی تجربیات، بهبود تولید و کارایی نیروگاه، هم اندیشی برای حل مسائل مشابه، آشنایی بیشتر همکاران با یکدیگر و یکسان سازی برداشت نیروگاه ها از رویکردهای هلدینگ ماه تاب بوده است.

همچنین در خلال این گردهمایی تجربیات عملی نیروگاه ها به صورت مقالاتی از سوی شرکت کنندگان ارائه شد و در انتها از نیروگاه و پارک انرژی شوباد بازدید بعمل آمد.