تعمیرات اساسی واحد سه نیروگاه کهنوج با موفقیت انجام شد

تعمیرات اساسی واحد سه نیروگاه کهنوج با موفقیت انجام شد

تعمیرات اساسی توربین واحد شماره سه نیروگاه گازی کهنوج با موفقیت انجام شد.
این پروژه که مطابق با برنامه اولیه، با پیش بینی ۳۰ روزه و در روز ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ آغاز شده بود، با تلاش تیم اجرایی در ساعت ۱۳:۴۰ روز ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ به پایان رسید و واحد شماره سه با شبکه سراسری سنکرون گردید.