تعمیرات اساسی واحد دو نیروگاه شوباد با موفقیت انجام شد

تعمیرات اساسی واحد دو نیروگاه شوباد با موفقیت انجام شد

تعمیرات اساسی قطعات داغ (HGPI) توربین واحد شماره دو نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد با موفقیت انجام شد.
این پروژه که مطابق با برنامه اولیه و قراردادی بهره بردار نیروگاه، با پیش بینی ۳۰ روزه و در روز ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ آغاز شده بود، با تلاش شبانه روزی تیم اجرایی در مدت ۲۷ روز و در تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۸ به پایان رسید و واحد شماره دو با شبکه سراسری سنکرون گردید.