آغاز طرح پایلوت پویش کهنوج بدون پلاستیک

آغاز طرح پایلوت پویش کهنوج بدون پلاستیک

به همت دانش آموزان بازدیدکننده از پارک انرژی و با هماهنگی و مشارکت صمیمانه ی ادارات آموزش و پرورش، محیط زیست و نیروگاه شوباد، طرح پایلوت پویش ” کهنوج بدون پلاستیک”  از تاریخ ۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ آغاز به کار نمود. پیشگامان اجرای این طرح دانش آموزان دبستان های فروغ دانش و شهدای دانش آموز بودند.

برخی از اهداف این طرح عبارتند از:

  • پاکسازی محیط زیست از پلاستیک و سایر زباله های ماندگار و ایجاد منظر مناسب
  • فرهنگ سازی در زمینه ی تولید و مصرف کمتر زباله های پلاستیکی
  • جریان سازی در سطح جامعه و ایجاد الگوی پایدار محیط زیست در شهرستان کهنوج

با توجه به برنامه ریزی انجام شده این طرح تا پایان تابستان به صورت پایلوت و از ابتدای سال تحصیلی به صورت رسمی توسط دانش آموزان بازدیدکننده از پارک انرژی نیروگاه شوباد به اجرا در خواهد آمد.