جشن اختتامیه پروژه سامانه های خورشیدی برگزار شد

جشن اختتامیه پروژه سامانه های خورشیدی برگزار شد

جشن اختتامیه پروژه ۵۲۰ سامانه خورشیدی بانوان محترم سرپرست خانوار استان کرمان با مشارکت مردم شریف روستای بلوچ آباد، بنیاد نیکوکاری ماهتاب سازان ایرانیان و کارکنان نیروگاه شوباد از ساعت ۱۷ روز شنبه 14 اردیبهشت ۱۳۹۸ آغاز و در ساعت ۱۹ به پایان رسید.

خاطر نشان می سازد در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی گروه ماه‎تاب تعداد ۵۲۰ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی متعلق به بانوان محترم سرپرست خانوار استان کرمان احداث شد و در روزهای پایانی سال ۱۳۹۷ به شبکه برق کشور متصل گردید.

این طرح با هدف تقویت استقلال اقتصادی بانوان جامعه هدف فعالیت از طریق ایجاد درآمد پایدار ۲۰ ساله، توانمند سازی اجتماعی و تقویت احساس کرامت و عزت نفس بانوان آنان از طریق تبدیل چرخه مددجو به تولید کننده برق، تأثیر اجتماعی/اقتصادی در جامعه محلی از طریق استقرار فنآوری سامانه‌های خورشیدی در روستاها و فراهم سازی الگوی جدید سرمایه گذاری و تولید درآمد اجرا شد.

این نیروگاه‌ها در روستاهای شهرستان های کهنوج (۱۲۵ سامانه)، سیرجان (۶۳ سامانه)، ارزوئیه (۵۵ سامانه)، بردسیر (۵۴ سامانه)، هلیل (۵۴ سامانه)، جیرفت (۴۰ سامانه)، عنبرآباد (۳۷ سامانه)، زرند (۲۷ سامانه)، اسماعیلی (۲۳ سامانه)، نجف شهر (۱۷ سامانه)، جبالبارز (۱۳ سامانه)، رفسنجان (۸ سامانه) و انار (۴ سامانه) نصب شده اند.