نشست سرمایه های انسانی گروه ماه‎ تاب برگزار شد

نشست سرمایه های انسانی گروه ماه‎ تاب برگزار شد

بیستمین نشست سرمایه های انسانی گروه ماه‎تاب با حضور جمعی از همکاران گروه در سالن کنفرانس دفتر مرکزی شرکت برگزار شد.

در ابتدای جلسه گزارش تصویری از پروژه ی احداث ۵۲۰ نیروگاه خورشیدی بانوان محترم سرپرست خانوار استان کرمان نمایش داده شد و در ادامه از آقایان مهندسین مرجوی، مهتاج و یادگاری از شرکت مهندسی و توسعه هیربدان و آقایان دکتر آسایی و مهندس مجری از شرکت تولیدی آرین مه باد قدردانی شد و لوح تقدیر به ایشان اعطا گردید.