ترانس اصلی واحد ۱۱ نیروگاه رودشور راه اندازی شد

ترانس اصلی واحد ۱۱ نیروگاه رودشور راه اندازی شد

با تلاش و پیگیری های متخصصان داخلی و کارکنان نیروگاه رودشور، عملیات بازسازی و نصب تجهیزات ترانس واحد ۱۱ نیروگاه رودشور و تست های الکتریکی حفاظت و تست القایی با موفقیت انجام و به پایان رسید.

اضافه می نماید در روز ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸ ترانس از سمت شبکه برق دار شد و عصر همین روز واحد ۱۱ با شبکه سنکرون و راه اندازی گردید.