ورود ماهی‌ها به نیروگاه برق‌آبی شهربیجار

ورود ماهی‌ها به نیروگاه برق‌آبی شهربیجار

مجسمه‌های غول پیکر ماهی در سالن توربین نیروگاه برق‌آبی شهربیجار نصب شدند.

ایجاد آرامش بصری و جذاب برای کارکنان و بازدیدکنندگان و همچنین زیباسازی محیط با آمیزش هنر و صنعت، از اهداف نصب این مجسمه‌ها در شهربیجار بوده است. دلقک ماهی، ماهی آنجل، ماهی قرمز و پروانه ماهی راکون در این نیروگاه نصب شده است و هر یک بیش از ۳ متر طول دارند.