معرفی

ماه‌تاب، فراتر از تولید برق

در راستاي سياست‌هاي شركت آرین ماه‌تاب گستر و در جهت توسعه و افزایش ظرفیت تولید برق و آب شیرین، سرمایه‌گذاری برای احداث مجموعه‌های تولید هم‌زمان برق و آب و طرح‌های CHP در دستور کار قرار گرفت و شرکت برق‌آبی ماه‌تاب و سازه‌سازان در فروردین ماه ۱۳۸۷ تأسيس شد.

این شرکت در مهر ماه ۱۳۸۸ بر اساس مصوبه مجمع عمومی به شرکت تولیدی آب و برق ماه‌تاب سازان تغییر  نام یافت و هم اکنون مالک نیروگاه و آب شیرین کن کیش می‌باشد.