معرفی

ماه‎تاب ، فراتر از تولید برق

شرکت ماه تاب کاسپین به صورت سهامی خاص در سال ۱۳۸۷ تأسیس شده و مالک نیروگاه های گازی نوشهر با ظرفیت ۵۰ مگاوات و امیرآباد با ظرفیت ۳۳ مگاوات است که در حال بهره برداری می باشند.

همچنین عملیات اجرایی پروژه احداث و بهره برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین در منطقه غرب استان مازندران با ظرفیت ۴۶۰ مگاوات در تابستان ۱۳۹۵ آغاز شده و بهره برداری واحد گازی آن در تابستان ۱۳۹۷ و واحد بخار نیروگاه در تابستان ۱۳۹۸ انجام می گیرد.

اهداف و ماموریت ها

  • تأمین بخشی از برق مورد نیاز کشور
  • تولید برق پایدار با نرخ رقابتی

چشم انداز

  • دارای سهم قابل توجه در تأمین انرژی الکتریکی کشور
  • ارائه خدمات مناسب به مشتریان
  • رشد و توانمندسازی نیروی انسانی