احداث نیروگاه‎های خورشیدی و فروش انرژی تولیدی حاصل از سامانه‎ها در قالب قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ساله وزارت نیرو برای بانوان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) یکی از تصمیمات گروه ماه‎تاب در اجرای مسئولیت‎های اجتماعی سازمانی می‎باشد.

در گام نخست و به منظور ارزیابی اثربخشی پروژه، طرح پایلوت در قالب احداث ۹ نیروگاه خورشیدی برای بانوان محترم سرپرست خانوار در ۳ روستای شهرستان کهنوج و شهرستان راور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ آغاز و در تیر ماه ۱۳۹۶ به بهره برداری رسید. ماهیت طرح از نوع مشارکتی است تا از طریق نقش آفرینی تمامی‌اجزا و عناصر موثر و مرتبط، تحقق هدف را تضمین نماید. در این طرح هر یک از مشارکت‎کنندگان به اقتضای ماهیت سازمانی خود و تفاهم‎نامه‎های صورت گرفته، در فرآیند اجرای طرح، مشارکت نمودند.

اهداف اجرای این طرح عبارتند از:

  • توانمند سازی و تقویت استقلال اقتصادی و اجتماعی بانوان محترم از طریق ایجاد درآمد پایدار ۲۰ ساله
  • تقویت احساس کرامت و عزت نفس بانوان محترم  از طریق تبدیل چرخه مددجو به تولیدکننده‎ی برق
  • ایجاد بستر مناسب جهت آشنایی جامعه‎ی محلی با تکنولوژی‌های جدید و تولید انرژی‌های پاک در سطح کشور

همزمان با احداث نیروگاه‎های پایلوت، دو نیروگاه خورشیدی بر روی سقف مساجد روستاهای کهورآباد و چاه‎چوپان در شهرستان کهنوج احداث شد. مطابق با اهداف تعریف شده، درآمد بیست ساله‎ی این نیروگاه‎ها تماماً جهت زمینه‎یابی و توسعه‎ی ظرفیت کسب و کارهای اجتماعی این روستاها به کار گرفته خواهد شد.