احداث سامانه‎های خورشیدی و فروش انرژی تولیدی حاصل از سامانه‎ها در قالب قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ساله وزارت نیرو برای بانوان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) یکی از تصمیمات گروه  ماه‎تاب در اجرای مسئولیت‎های اجتماعی سازمانی می‎باشد. ماهیت طرح از نوع مشارکتی است تا از طریق نقش آفرینی تمامی‌اجزا و عناصر موثر و مرتبط، تحقق هدف را تضمین نماید. در این طرح هر یک از مشارکت‎کنندگان به اقتضای ماهیت سازمانی خود و تفاهم‎نامه‎های صورت گرفته، در فرآیند اجرای طرح، مشارکت می‎کنند.

اهداف فعالیت

  • تقویت استقلال اقتصادی بانوان جامعه هدف فعالیت از طریق ایجاد درآمد پایدار ۲۰ ساله
  • توانمند سازی اجتماعی و تقویت احساس کرامت و عزت نفس بانوان آنان از طریق تبدیل چرخه مددجو به تولید کننده برق
  • تأثیر اجتماعی/اقتصادی در جامعه محلی از طریق استقرار فنآوری سامانه‌های خورشیدی در روستاها
  • فراهم سازی الگوی جدید سرمایه گذاری و تولید درآمد

جامعه هدف

بانوان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره)

سال آغاز فعالیت

۱۳۹۵

محل اجرای فعالیت

شهرستان کهنوج و و شهرستان‌های جنوبی استان کرمان

وضعیت فعالیت

پایلوت طرح در قالب احداث ۱۱ سامانه خورشیدی در ۳ روستای شهرستان کهنوج و شهرستان راور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ شروع و در تیر ماه ۱۳۹۶ به بهره برداری رسید و طرح اصلی برای احداث ۲۰۰۰ سامانه خورشیدی، از مهر ماه ۱۳۹۶ آغاز و روند اجرایی آن ادامه دارد.