انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین شهرداری قزوین و گروه ماه‌تاب

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین شهرداری قزوین و گروه ماه‌تاب